Voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn geen opsomming van uitsluitingen van aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid. Wij zijn een no-nonsense firma, met een voorliefde voor gewoon praktisch handelen en een open en eerlijke houding naar onze klanten. Vanzelfsprekend verwachten wij dat ook van u, vandaar de volgende algemene voorwaarden:

  1. Levering geschiedt uitsluitend aan meerderjarigen, na overleg van een identiteitsbewijs.
  2. Het Nederlands recht is van toepassing op al onze handelingen.
  3. Wij behouden ons het recht voor om prijzen te wijzigen.
  4. Alle geleverde goederen blijven ons eigendom, totdat ze betaald zijn.
  5. Indien u niet tevreden bent over een door ons geleverd product, dient u dat direct te melden.
  6. Op alle geleverde goederen zit een jaar garantie, uitzonderingen daargelaten. Bij misbruik/onoordeelkundig gedrag of modificaties aan goederen vervalt de garantie.
  7. Retourgoederen dienen ongebruikt te worden geretourneerd in de originele verpakking.
  8. De koper dient te kiezen tussen vooruit betalen of levering onder rembours.
  9. Verzendkosten komen voor rekening van de klant.
  10. Er wordt zoveel mogelijk uit voorraad geleverd, zoniet, dan wordt de klant van de levertijd op de hoogte gebracht.